Đào tạo trong nước và quốc tế

Lễ trao Giải thưởng Loa Thành năm 2023 – Nhìn lại hành trình 35 năm

Viện Kiến trúc - 25/12/2023

Tin mới nhất

Tổ chức chương trình đào tạo phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD 2 – 2024) dành cho kiến trúc sư hành nghề

Viện Kiến trúc - 28/05/2024

Xem chi tiết

Lễ trao Giải thưởng Loa Thành năm 2023 – Nhìn lại hành trình 35 năm

Viện Kiến trúc - 25/12/2023

Xem chi tiết

Tuyển tập các đồ án tốt nghiệp xuất sắc – Giải thưởng Loa thành 2023

Viện Kiến trúc - 23/12/2023

Xem chi tiết

Kết quả Giải thưởng Loa Thành lần thứ 35 – Năm 2023

Viện Kiến trúc - 18/12/2023

Xem chi tiết

35 năm Giải thưởng Loa Thành và Lễ trao Giải thưởng Loa Thành lần thứ 35 năm 2023

Viện Kiến trúc - 18/12/2023

Xem chi tiết

Chương trình Hội thảo phát triển nghề nghiệp liên tục CPD 6 – 2023

Viện Kiến trúc - 15/11/2023

Xem chi tiết

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD 4-2023) DÀNH CHO KTS HÀNH NGHỀ Ngày 04-05/8/2023

Viện Kiến trúc - 11/07/2023

Xem chi tiết

Thiết kế nội thất thư viện tổng hợp huyện Tam Đảo

adm@adm - 18/01/2023

Xem chi tiết

Không gian trưng bày và trải nghiệm nước mắm Phan Thiết

adm@adm - 18/01/2023

Xem chi tiết

Trung tâm sinh hoạt văn hóa Sa Huỳnh

adm@adm - 18/01/2023

Xem chi tiết