CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

Viện Kiến trúc là tổ chức sự nghiệp khoa học có chức năng nghiên cứu phát triển kiến trúc, có tư cách pháp nhân, có con dấu, mở tài khoản tại Ngân hàng và chịu sự quản lý của Đoàn Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Các lĩnh vực hoạt động của Viện Kiến trúc như sau:

–  Nghiên cứu lý luận và phê bình kiến trúc; Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, kiến trúc công trình, bảo tồn và tôn tạo di sản kiến trúc, nội thất kiến trúc và cảnh quan công trình.

–  Dịch vụ Khoa học và Công nghệ:

  • Thông tin, truyền thông, lưu trữ, phổ biến kiến thức, biên soạn các ấn phẩm, chuyển giao công nghệ và ứng dụng kết quả nghiên cứu, tổ chức hội thảo khoa học, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu trên;
  • Tư vấn phản biện; Tư vấn tổ chức thi tuyển liên quan đến kiến trúc và quy hoạch; Tư vấn lập hồ sơ đấu thầu, lập dự án đầu tư trong lĩnh vực xây dựng; Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình kiến trúc, thiết kế và thi công nội ngoại thất công trình.
  • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện..