Tin mới nhất

Bình chọn “Tác phẩm được cộng đồng yêu thích nhất” Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022 – 2023

Kian - 21/03/2023

Xem chi tiết

Một vài suy nghĩ về quy hoạch đô thị biển nhằm đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế du lịch của khu vực biển đảo Tây Nam bộ Việt Nam.

Kian - 22/12/2022

Xem chi tiết

PHÁT HUY VAI TRÒ VĂN HOÁ LÀ ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VEN BIỂN TÂY NAM: TRƯỜNG HỢP DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ THĂNG CẢNH BA HÒN (HÒN ĐẤT, KIÊN GIANG)

Kian - 21/12/2022

Xem chi tiết

Một số vấn đề về quản lý phát triển bền vững cảnh quan và di sản đô thị biển

Kian - 16/12/2022

Xem chi tiết

Những Vấn đề Chiến lược Quy hoạch Đô thị Biển Vùng Đông Nam Bộ

Kian - 14/12/2022

Xem chi tiết

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BIỂN TRONG THỜI ĐẠI 4.0 ĐÔ THỊ BIỂN- KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC VÀ CON NGƯỜI

Kian - 13/12/2022

Xem chi tiết

ĐÔ THỊ DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

Kian - 12/12/2022

Xem chi tiết

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ BIỂN VIỆT NAM

Kian - 12/12/2022

Xem chi tiết

Kỷ yếu Hội thảo “Phát triển bền vững không gian biển gắn với kinh tế biển vùng Tây Nam Bộ”

Kian - 09/12/2022

Xem chi tiết

Hội KTS Việt Nam đề nghị tham vấn ý kiến chuyên gia và cộng đồng về quy hoạch bán đảo Quảng An và mô hình nhà hát khu vực Đầm Trị

Kian - 26/08/2022

Xem chi tiết