Tin mới nhất

Mời tham luận tại Đại hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) 2023

Kian - 08/06/2022

Xem chi tiết

Các giải pháp quy hoạch xây dựng đối với những khu vực chịu ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở đất vùng trung du và miền núi

Kian - 19/04/2022

Xem chi tiết

THIÊN NHIÊN – NGƯỜI MẸ CỦA MUÔN LOÀI CHÚNG TA CẦN ỨNG XỬ TÔN TRỌNG VÀ ĐÚNG MỰC

Kian - 09/03/2022

Xem chi tiết

Thỏa mãn khách mua Bất động sản thời Metaverse, hậu Covid, Công nghệ 3D Thực tế ảo lên ngôi? 

Kian - 19/01/2022

Xem chi tiết

KIẾN TRÚC THUẬT TOÁN VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM

Kian - 18/01/2022

Xem chi tiết

ISO 19650: 2018 và lộ trình chuyển đổi số Cho Kiến Trúc Sư và Kỹ Sư

Kian - 17/01/2022

Xem chi tiết

XU HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PROPTECH VÀ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC TRONG CUỘC CÁCH MẠNG 4.0

Kian - 17/01/2022

Xem chi tiết

ỨNG DỤNG BIM TRONG NHÀ LẮP GHÉP THẤP TẦNG: TƯƠNG LAI CHO KIẾN TRÚC NÔNG THÔN THỜI KỲ CÔNG NGHỆ SỐ?

Kian - 13/01/2022

Xem chi tiết

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO (VR), THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG (AR) TRONG ĐÀO TẠO KIẾN TRÚC SƯ Ở VIỆT NAM

Kian - 13/01/2022

Xem chi tiết

Chuyển đổi số trong thiết kế – thực tiễn và nhu cầu

Kian - 12/01/2022

Xem chi tiết