Tin mới nhất

Đề xuất các kiểu nhà ở nông thôn theo hướng hiện đại có đặc trưng vùng miền

adm@adm - 19/04/2023

Xem chi tiết

CHUYỂN ĐỔI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP CŨ TRONG KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI – CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ

adm@adm - 30/05/2022

Xem chi tiết

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP  – NHÀ MÁY ĐIỆN BANKSIDE “QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI CÙNG TỒN TẠI TRONG MỘT THỂ THỐNG NHẤT”

adm@adm - 27/05/2022

Xem chi tiết

BÁO CÁO QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC NÔNG THÔN 2021

adm@adm - 19/01/2022

Xem chi tiết

SỔ TAY KIẾN TRÚC NÔNG THÔN VIỆT NAM

adm@adm - 18/01/2022

Xem chi tiết

CUỘC CÁCH MẠNG 4.0, LÝ THUYẾT ĐÔ THỊ VÀ HOẠT ĐỘNG QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC

adm@adm - 30/12/2021

Xem chi tiết

Đề tài  “Cơ sở khoa học và thực tiễn tư vấn phản biện xã hội về kiến trúc”

adm@adm - 28/04/2021

Xem chi tiết

Ấn phẩm Tuyển tập nhà ở Nông thôn Việt Nam

adm@adm - 22/04/2021

Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2020 trở thành một nước công nghiệp có chiến lược phát triển nông nghiệp – nông thôn theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần người nông dân, xây dựng làng xã văn minh, văn hóa, môi trường sinh thái, quy hoạch xây dựng – kiến trúc hiện đại, đậm đà bản sắc, bảo tồn phát huy được các giá trị truyền thống, đồng thời thích ứng xu thế phát triển chung của đất nước, của thế giới, đảm bảo phát triển bền vững.

Xem chi tiết

Đề tài khoa học “ Khảo sát, đánh giá quỹ kiến trúc thời kỳ 1945 – 1986”

adm@adm - 22/04/2021

Giai đoạn từ 1945 – 1986 là quãng thời gian dài đánh dấu các mốc lịch sử quan trọng của dân tộc. Đó là quá trình từ chiến tranh đến phát triển đất nước trong hòa bình. Tất cả thể hiện trong kiến trúc, từ nền kiến trúc có tính lệ thuộc sang nền kiến trúc tiên tiến hiện đại, dần thể hiện bản sắc của dân tộc. Tuy vậy vẫn chưa có sự nghiên cứu toàn diện cũng như phân loại và đánh giá tổng hợp các hình thái kiến trúc trong thời kỳ này.

Xem chi tiết

Đề tài Định lượng tiêu chí Kiến trúc xanh Việt Nam Giai đoạn 1

adm@adm - 22/04/2021

Xem chi tiết