VIỆN KIẾN TRÚC

 

Tên tổ chức: VIỆN KIẾN TRÚC – HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

Tên giao dịch quốc tế: The Institute of Architecture (IA)

Địa chỉ: 40 Tăng Bạt Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 38262179

Website:  www.vienkientruc.vn

E-mail: vienkientruc@gmail.com

 

Viện Kiến trúc là đơn vị có chức năng nghiên cứu khoa học và tư vấn trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc – Quản lý Đô thị. Dưới sự chỉ đạo của Hội KTS VN, Viện Kiến trúc của Hội KTS VN có đủ điều kiện và cơ hội liên kết mạng lưới các tổ chức, các chuyên gia, đội ngũ các nhà nghiên cứu, các kiến trúc sư, kỹ sư dày dặn kinh nghiệm trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và quản lý đô thị trên phạm vi cả nước cũng như quốc tế. Bên cạnh thế mạnh là sự chuyên nghiệp trong các hoạt động nghề nghiệp Viện Kiến trúc còn là một đơn vị nghiên cứu đầu ngành cũng như đi đầu trong các hoạt động mang tính chuyên môn học thuật về kiến trúc.

Dưới sự chỉ đạo của Hội KTS Việt Nam từ năm 2004 đến nay, Trải qua hơn 15 năm hoạt động Viện đã tham gia thực hiện nhiều hoạt động khoa học công nghệ, hoạt động ứng dụng thực tiễn tại các địa phương trong cả nước. Hoạt động của Viện đã đem lại hiệu quả tích cực cho các cơ quan nhà nước, cho các công tác quản lý đô thị và đối tượng hành nghề quy hoạch, kiến trúc thông qua các đề tài nghiên cứu; hội thảo, tọa đàm; các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiến trúc; biên tập xuất bản các ấn phẩm chuyên ngành và hàng loạt các hoạt động tư vấn quy hoạch, kiến trúc, quản lý đô thị; tư vấn tổ chức thi tuyển cũng như công tác phản biện xã hội.

Quyết định thành lập Viện Kiến trúc của Đoàn chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam ngày 01/01/2004

 

 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ