Tin mới nhất

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THI SÁT HẠCH PHỤC VỤ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC Ngày 28/10/2022 (Kỳ thi thứ 3)

Kian - 16/09/2022

Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC – CPD SỐ 4-2022 “Giám sát quyền tác giả và chuyển đổi số trong kiến trúc”

Kian - 08/09/2022

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD 4-2022) DÀNH CHO KTS HÀNH NGHỀ

Kian - 24/08/2022

Xem chi tiết

CPD của kiến trúc sư hành nghề nhìn sang Singapore, Malaysia và Hoa Kỳ

Kian - 02/08/2022

Xem chi tiết

Chương trình đào tạo CPD số 3 – 2022: “Kiến trúc và không gian kiến trúc đô thị với tính bản địa ở Việt Nam và Philippines”

Kian - 08/07/2022

Xem chi tiết

TỐNG DUY TÂN

Kian - 15/06/2022

Xem chi tiết

TRUNG TÂM CHẾ TÁC VÀ TRƯNG BẦY ĐÈN LỒNG HỘI AN

Kian - 15/06/2022

Xem chi tiết

NHÀ HÀNG ÁI CƠ

Kian - 15/06/2022

Xem chi tiết

KHU Ở QUANG TRUNG

Kian - 15/06/2022

Xem chi tiết

TRUNG TÂM KHÁM PHÁ MỎ ĐÁ MÔNG SƠN KẾT HỢP DU LỊCH HỒ THÁC BÀ, YÊN BÁI

Kian - 15/06/2022

Xem chi tiết