Tin mới nhất

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THI SÁT HẠCH PHỤC VỤ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC Ngày 28/10/2022 (Kỳ thi thứ 3)

Kian - 16/09/2022

Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC – CPD SỐ 4-2022 “Giám sát quyền tác giả và chuyển đổi số trong kiến trúc”

Kian - 08/09/2022

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD 4-2022) DÀNH CHO KTS HÀNH NGHỀ

Kian - 24/08/2022

Xem chi tiết

CPD của kiến trúc sư hành nghề nhìn sang Singapore, Malaysia và Hoa Kỳ

Kian - 02/08/2022

Xem chi tiết

Chương trình đào tạo CPD số 3 – 2022: “Kiến trúc và không gian kiến trúc đô thị với tính bản địa ở Việt Nam và Philippines”

Kian - 08/07/2022

Xem chi tiết

Chương trình đào tạo CPD số 2 – 2022: “Thực hành kiến trúc xanh, công nghệ xây dựng trong kiến trúc”

Kian - 12/05/2022

Xem chi tiết

Hội KTS Việt Nam thông báo kỳ thi thứ 2 sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

Kian - 04/04/2022

Xem chi tiết

Thông báo lùi thời gian tổ chức chương trình đào tạo Phát triển nghề nghiệp liên tục CPD 1-2022, dành cho KTS hành nghề (từ ngày 18-19 sang ngày 25-26/3/2022)

Kian - 14/03/2022

Xem chi tiết

Hội KTS Việt Nam mở cổng đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

Kian - 11/03/2022

Xem chi tiết

Chương trình CPD số 1 năm 2022: “Pháp luật về kiến trúc, kiến trúc và xã hội”

Kian - 07/03/2022

Xem chi tiết