Sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Chương trình Hội thảo phát triển nghề nghiệp liên tục CPD 6 – 2023

Viện Kiến trúc - 15/11/2023

Tin mới nhất

Chương trình Hội thảo phát triển nghề nghiệp liên tục CPD 6 – 2023

Viện Kiến trúc - 15/11/2023

Xem chi tiết

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THI SÁT HẠCH PHỤC VỤ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC. Ngày 07/4/2023 (Kỳ thi thứ 4)

adm@adm - 08/03/2023

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD 1-2023) DÀNH CHO KTS HÀNH NGHỀ

adm@adm - 17/01/2023

Xem chi tiết

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THI SÁT HẠCH PHỤC VỤ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC Ngày 28/10/2022 (Kỳ thi thứ 3)

adm@adm - 16/09/2022

Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC – CPD SỐ 4-2022 “Giám sát quyền tác giả và chuyển đổi số trong kiến trúc”

adm@adm - 08/09/2022

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD 4-2022) DÀNH CHO KTS HÀNH NGHỀ

adm@adm - 24/08/2022

Xem chi tiết

CPD của kiến trúc sư hành nghề nhìn sang Singapore, Malaysia và Hoa Kỳ

adm@adm - 02/08/2022

Xem chi tiết

Chương trình đào tạo CPD số 3 – 2022: “Kiến trúc và không gian kiến trúc đô thị với tính bản địa ở Việt Nam và Philippines”

adm@adm - 08/07/2022

Xem chi tiết

Chương trình đào tạo CPD số 2 – 2022: “Thực hành kiến trúc xanh, công nghệ xây dựng trong kiến trúc”

adm@adm - 12/05/2022

Xem chi tiết

Hội KTS Việt Nam thông báo kỳ thi thứ 2 sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

adm@adm - 04/04/2022

Xem chi tiết