HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

Tên giao dịch Quốc tế: VIET NAM ASSOCIATION OF ARCHITECTS (VAA)

Địa chỉ: 40 Tăng Bạt Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 38253 648/ 38246 378

Website: www.tapchikientruc.com.vn / www.kienviet.net / www.vienkientruc.vn

E-mail: vanphong@hkts.vn / vaa@hkts.vn

Hội Kiến trúc sư Việt Nam thành lập năm 1948. Trải qua hơn 70 năm hoạt động, từ 8 hội viên sáng lập đến năm 2021, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã có khoảng hơn 6000 hội viên hành nghề trong mọi lĩnh vực: tư vấn thiết kế, nghiên cứu, giảng dạy, quản lý kiến trúc, xây dựng cơ bản… trên tổng số hơn hai vạn kiến trúc sư trong cả nước.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 • Tập hợp, đoàn kết và động viên kiến trúc sư phát huy trí tuệ và tài năng để xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại và có bản sắc, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 • Tư vấn và phản biện cho các cơ quan Chính phủ, các tổ chức xã hội, các chủ đầu tư về chủ chương, chiến lược trong lĩnh vực quản lý và quy hoạch kiến trúc, xây dựng, với tư cách của một hội chính trị – xã hội – nghề nghiệp có vị thế và vai trò xã hội quan trọng.
 • Nỗ lực cải thiện môi trường hành nghề, phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao năng lực sáng tạo và kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ kiến trúc sư, đặc biệt là các kiến trúc sư trẻ.
 • Tổ chức đào tạo, cập nhật, duy trì, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc phát triển nghề nghiệp liên tục của KTS.
 • Ban hành, tiếp nhận thông tin, theo dõi việc thực hiện, Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của KTS hành nghề.
 • Xây dựng, ban hành chương trình tài liệu phục vụ sát hạch, bộ câu hỏi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề KTS.
 • Tham gia hội đồng thẩm định danh mục công trình có giá trị ở tất cả các cấp.
 • Tham gia lập, thẩm định quy chế quản lý kiến trúc tại địa phương.
 • Tham gia hội đồng thi tuyển kiến trúc các cấp.
 • Phổ biến kiến thức và nâng cao ý thức của người dân trong lĩnh vực kiến trúc quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị.
 • Tham gia các hoạt động quốc tế, mở rộng hợp tác chuyên môn để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.

 

TỔ CHỨC HỘI

Đại hội Kiến trúc sư toàn quốc được tổ chức 5 năm một lần, để bầu ra Ban chấp hành trung ương Hội. Ban Thường vụ do Ban chấp hành bầu ra là cơ quan trực tiếp điều hành hoạt động của Hội giữa hai nhiệm kỳ.

Đại hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra tháng 9/2020 tại Hà Nội đã bầu ra Ban chấp hành trung ương Hội gồm 95 thành viên, trong đó có 15 ủy viên Ban thường vụ với Ban Lãnh đạo Hội như sau:

1. Chủ tịch Hội: TS.KTS Phan Đăng Sơn.

2. Phó Chủ tịch: KTS Đặng Kim Khôi.

3. Phó Chủ tịch: ThS.KTS Nguyễn Trường Lưu.

4. Phó Chủ tịch: ThS. KTS Hoàng Thúc Hào.

5. Phó Chủ tịch: ThS. KTS Nguyễn Thu Phong.

Hội Kiến trúc sư Việt Nam có Hội kiến trúc sư thành viên ở 61 tỉnh thành và 27 Chi hội ở các cơ quan quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, trường đại học và một số công ty, tổ chức do Ban chấp hành trung ương Hội thành lập.

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

 • Tham gia với các Bộ & cơ quan ngang Bộ khi tiến hành xây dựng các cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực hoạt động kiến trúc.
 • Tham gia thực hiện một số hoạt động quản lý nhà nước, dịch vụ công thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định pháp luật.
 • Tư vấn, giám định xã hội các chính sách, chương trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nước yêu cầu về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định của Thủ tướng.
 • Nhằm khuyến khích sáng tạo và động viên kiến trúc sư cũng như sinh viên kiến trúc, Hội KTSVN tổ chức định kỳ các Giải thưởng Kiến trúc quốc gia (định kỳ hai năm), Giải thưởng Loa Thành hàng năm cho đồ án sinh viên kiến trúc toàn quốc, Giải thưởng Kiến trúc Xanh Việt Nam (định kỳ 2 năm).
 • Cùng với các đề tài nghiên cứu và các hội nghị khoa học khác, Hội thảo “Gặp gỡ mùa thu” được tổ chức theo các chuyên đề khác nhau hàng năm, là điểm hẹn của nhiều kiến trúc sư trong và ngoài nước.
 • Biên tập và xuất bản các ấn phẩm chuyên ngành về kiến trúc Việt Nam truyền thống và đương đại, nhằm giới thiệu và quảng bá văn hoá kiến trúc.
 • Trại sáng tác cho Kiến trúc sư trẻ được tổ chức định kỳ mỗi 2 năm, thể hiện mối quan tâm đặc biệt của Hội trong việc phát hiện và tạo điều kiện bồi dưỡng tài năng kiến trúc trẻ.
 • Festival Sinh viên Kiến trúc là một trong các hoạt động do Hội KTSVN tổ chức hai năm một lần nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của giới sinh viên kiến trúc cả nước.
 • Để nâng cao năng lực hành nghề cho đội ngũ kiến trúc sư ở các tỉnh và địa phương, Hội KTSVN có chương trình tổ chức các lớp đào tạo thường xuyên cho kiến trúc sư ở các vùng miền trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh vùng sâu vùng xa.
 • Hội KTSVN là thành viên của Hội Liên Hiệp Kiến trúc sư Quốc tế – UIA và Hội đồng Kiến trúc sư khu vực châu Á – ARCASIA, Hội KTSVN thường xuyên tham gia các hoạt động chung và sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với các thành viên của hai tổ chức này, đồng thời nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức quốc tế khác.
 • Ngày 27/4 hàng năm được chính phủ công nhận là Ngày Kiến trúc Việt Nam.