Tin mới nhất

Tổ chức chương trình phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD 1 – 2024) dành cho kiến trúc sư hành nghề

Viện Kiến trúc - 03/02/2024

Xem chi tiết

Kỷ yếu Hội thảo Gặp gỡ mùa thu 2023 – Vật liệu và Công nghệ thích ứng với Kiến trúc bản địa

Viện Kiến trúc - 14/11/2023

Xem chi tiết

Thông báo thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm hành chính Thành phố Nha Trang

adm@adm - 11/05/2023

Xem chi tiết

Hội thảo kỷ niệm 75 năm Hội kiến trúc sư Việt Nam: Vai trò Kiến trúc với phát triển bền vững văn hoá – kinh tế – xã hội

adm@adm - 25/04/2023

Xem chi tiết

Đề xuất các kiểu nhà ở nông thôn theo hướng hiện đại có đặc trưng vùng miền

adm@adm - 19/04/2023

Xem chi tiết

NGÔI NHÀ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

adm@adm - 14/04/2023

Xem chi tiết

Tham gia nhận điểm CPD tại Hội thảo kỷ niệm 75 năm Hội KTS Việt Nam: “Vai trò kiến trúc trong phát triển bền vững Văn hóa – Kinh tế – Xã hội”

adm@adm - 13/04/2023

Xem chi tiết

Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc thiết kế Dự án Xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (TP Hà Nội)

adm@adm - 03/04/2023

Xem chi tiết

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

adm@adm - 21/03/2023

Xem chi tiết

Bình chọn “Tác phẩm được cộng đồng yêu thích nhất” Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022 – 2023

adm@adm - 21/03/2023

Xem chi tiết