Tuyển tập các đồ án tốt nghiệp xuất sắc – Giải thưởng Loa thành 2023

23/12/2023 bởi Viện Kiến trúc

Giải thưởng Loa Thành là Giải thưởng uy tín lâu năm nhất dành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên ngành xây dựng toàn quốc, được tổ chức bởi 4 cơ quan: Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng. Suốt hành trình 35 năm qua, Giải thưởng đã tạo nên dấu ấn quan trọng trong việc tuyên dương, động viên, khuyến khích phong trào học tập của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư trẻ cho ngành Xây dựng trong đó có Kiến trúc – Quy hoạch.
Năm 2023, Giải thưởng Loa Thành chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch có 116 đồ án tốt nghiệp của 18 cơ sở đào tạo trong cả nước tham gia. Trong thông báo Giải thưởng Loa Thành 2023 chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch, Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhấn mạnh và khuyến khích các tiêu chí sau:
– Ý tưởng sáng tạo, mới, độc đáo;
– Nội dung đồ án mang tính xã hội và nhân văn, giải quyết được các vấn đề thiết thực;
– Giải quyết tốt các yêu cầu công năng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tiếp cận xu hướng tiết kiệm, bền vững.
Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch 2023 nhận thấy các đề tài dự giải năm nay khá đa dạng về thể loại, số lượng và chất lượng. Nhìn chung, các đồ án tốt nghiệp vẫn thiên về chọn đề tài công trình công cộng như bảo tàng, trưng bày,… vì dễ gây ấn tượng về mặt hình thức. Một số ít đề tài quan tâm đến các vấn đề xã hội có nghiên cứu, khai thác các yếu tố văn hóa, bản sắc địa phương. Nhiều đồ án có phương pháp nghiên cứu, phân tích khoa học, trình bày chuyên nghiệp. Xu hướng hình thức chủ nghĩa có giảm bớt, yêu cầu thực tiễn được chú trọng hơn. Tuy nhiên, nội dung một số đồ án đưa vào quá nhiều lý luận (chiếm đến 1/2 hoặc 2/3 nội dung và bản vẽ của đồ án) nhưng không đi vào nội dung giải pháp của đồ án, nhiều khi phần luận hay nhưng phần ý tưởng và thiết kế rất sơ sài hoặc thiếu liên quan đến nhau.

Mùa giải Loa Thành 2023 khép lại với nhiều tiến bộ của các kiến trúc sư tương lai. Mong rằng các Trường sẽ có hình thức tôn vinh thầy và trò đạt giải, rút kinh nghiệm để có những đồ án ngày càng chất lượng, từ đó nâng cao nâng năng lực của các kiến trúc sư tương lai, đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của xã hội.

KTS Đặng Kim Khôi
Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Chủ tịch HĐGT Loa Thành CN Kiến trúc – Quy hoạch 2023

 

Xem thêm chi tiết các đồ án được giải thưởng tại đây: Sách Giải thưởng Loa Thành 2023