HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 

HỘI ĐỒNG KIẾN TRÚC – HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

 1. TS.KTS Nguyễn Quốc Thông
 2. TS.KTS Doãn Minh Khôi
 3. KTS Nguyễn Văn Tất
 4. KTS Lã Thị Kim Ngân
 5. KTS Nguyễn Tiến Thuận
 6. KTS Trần Thanh Bình
 7. KTS Lê Thành Vinh
 8. KTS Phạm Khánh Toàn
 9. KTS Lê Trương
 10. S.KTS Đỗ Thanh Tùng
 11. S.KTS Trần Đức Toàn
 12. ThS KTS Vũ Quang Hùng
 13. KTS Lê Tứ
 14. KTS Khương Văn Mười
 15. KTS Phạm Phú Cường
 16. KTS Nguyễn Hữu Mạnh
 17. KTS Lưu Đình Khẩn
 18. KTS Trần Đình Dinh

 

MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA

Chuyên gia kiến trúc

 1. KTS Phan Đăng Sơn
 2. KTS Nguyễn Tấn Vạn
 3. KTS Đặng Kim Khôi
 4. KTS Hoàng Thúc Hào
 5. KTS Ngô Doãn Đức
 6. KTS Lê Hiệp
 7. KTS Nguyễn Tiến Thuận
 8. TS. KTS Trần Xuân Đỉnh
 9. KTS Lê Thị Bích Thuận
 10. KTS Nguyễn Thúc Hoàng
 11. KTS Vũ Hồng Thủy
 12. KTS Phạm Thanh Tùng
 13. KTS Nguyễn Tuấn Ngọc

Chuyên gia quy hoạch

 1. KTS Lã Thị Kim Ngân
 2. KTS Trần Ngọc Chính
 3. TS.KTS Nguyễn Quốc Thông
 4. TS.KTS Trần Trọng Hanh
 5. KTS Nguyễn Luận
 6. TS.KTS Doãn Minh Khôi
 7. KTS Đỗ Tú Lan
 8. TS. KTS Phạm Hùng Cường

Chuyên gia thiết kế, quản lý đô thị

 1. TS.KTS Lê Trọng Bình
 2. TS.KTS Phó Đức Tùng
 3. PGS.TS.KTS Phạm Thúy Loan

Chuyên gia lý luận, phê bình kiến trúc

 1. GS Tôn Đại
 2. GS.TS. KTS Nguyễn Hồng Thục
 3. PGS.TS. KTS Phạm Đức Nguyên
 4. KTS Đoàn Khắc Tình

Chuyên gia bảo tồn

 1. GS.KTS Hoàng Đạo Kính
 2. TS. KTS Lê Thành Vinh
 3. GS.TS.KTS Phạm Đình Việt

Chuyên gia phong thủy

 1. TS. Nguyễn Văn Vịnh
 2. TS. Lê Xuân Phương
 3. ThS.KTS Phạm Việt Anh
 4. KTS. Phùng Đạo Hợp