Liên hệ

Địa chỉ: 40 Tăng Bạt Hổ, phường. Phạm Đình Hổ, quận. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 38262179

Website:  www.vienkientruc.vn

E-mail: vienkientruc@gmail.com