Giải thưởng KTXVN

NGÔI NHÀ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kian - 21/03/2023

Giải thưởng KTXVN

Giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam

Kian - 26/04/2021