TUYÊN NGÔN KIẾN TRÚC XANH VIỆT NAM

21/05/2021 bởi Kian

Năm 2011 Hội Kiến trúc sư Việt Nam triển khai xây dựng chương trình Kiến trúc xanh Việt Nam. Cùng với đôi ngũ chuyên gia uy tín và tâm huyết,  Hội Kiến trúc sư Việt Nam đưa ra bộ tiêu chí kiến trúc xanh Việt Nam nhằm:

– Thực hiện nghiên cứu, thiết kế, phát triển  kiến trúc theo nguyên tắc Kiến trúc xanh.

–  Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Kiến trúc Xanh cho kiến trúc sư và cộng đồng.

–  Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Kiến trúc Xanh.

–  Thực hiện  tư vấn, phản biện xã hội  theo nguyên tắc Kiến trúc Xanh.

–  Đánh giá, tôn vinh tác giả và tác phẩm Kiến trúc Xanh.

Với Tuyên ngôn “Kiến trúc Xanh Việt Nam” được công bố ngày 27/4/2011, Hội Kiến trúc sư Việt Nam cam kết đi tiên phong và phối hợp với toàn xã hội thực hiện các hoạt động kiến trúc xanh tại Việt Nam. Nôi dung “Tuyên ngôn Kiến trúc xanh Việt Nam” như sau:

 

Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta!

Với trí tuệ và tài năng sáng tạo, con người đã xây dựng nền văn minh của nhân loại, nhưng cũng chính con người đã và đang có những tác động làm huỷ  hoại môi trường sống của mình. Biến đổi khí hậu toàn cầu đang là nguy cơ và hiểm hoạ cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Việt Nam là một trong những nước đang phải đối mặt với những thách thức lớn nhất về sự xuống cấp của môi trường sống trước sự biến đổi khí hậu của trái đất.

Hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta đã  đồng hành cùng toàn nhân loại vì sự phát triển bền vững. Hướng ứng Tuyên bố “Tương lai chung của Chúng ta – năm 1987″ và  “Chương trình nghị sự 21-Agenda 21 năm 1992″, Nhà nước đã ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam; Định hướng phát triển kiến trúc; Định hướng phát triển đô thị Việt Nam theo hướng Hiện đại, giàu Bản sắc, Bền vững.

Kiến trúc là một ngành nghệ thuật tạo dựng không gian sống cho con người, gắn bó với cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Với tinh thần Ngày Kiến trúc Việt Nam – 27/4, thực hiện  lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thư gửi giới kiến trúc sư Việt Nam năm 1948 – Hội Kiến trúc sư  Việt Nam kêu gọi các hội viên, kiến trúc sư, kỹ sư, các tổ chức hành nghề kiến trúc – quy hoạch, các nhà đầu tư xây dựng, cơ quan quản lý các cấp và cộng đồng dân cư hãy cùng giới kiến trúc sư phấn đấu cho sự nghiệp phát triển Kiến trúc xanh Việt Nam.

Hội Kiến trúc sư Việt Nam cam kết đi tiên phong và phối hợp với toàn xã hội thực hiện các hoạt động sau đây:

  1. Tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức về Kiến trúc Xanh.
  2. Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến các Tiêu chí Kiến trúc Xanh phù hợp với điều kiện Việt Nam, thúc đẩy ứng dụng trong thiết kế kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, sản xuất vật liệu, phát triển công nghệ thích hợp.
  3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về kiến trúc xanh cho kiến trúc sư và cộng đồng.
  4. Thực hiện tư vấn phản biện xã hội theo nguyên tắc kiến trúc xanh.
  5. Tôn vinh các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, giải pháp và tác phẩm về kiến trúc xanh.

Kiến trúc xanh là con đường để tạo lập môi trường sống bền vững cho con người. Đó là hướng phát triển của kiến trúc Việt Nam vì cuộc sống tốt đẹp hôm nay, không tổn hại đến cuộc sống mai sau và vì sự phát triển trường tồn của đất nước.

Các kiến trúc sư hãy cùng chung sức, chung lòng vì một nền Kiến trúc Xanh Việt Nam!

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2011

Hội Kiến trúc sư Việt Nam

 

Quyết định công bố định lượng tiêu chí kiến trúc xanh Việt Nam. Download tại đây

QD-cong-bo-DLTCKTX

 

Tiêu chí kiến trúc xanh Việt Nam. Download tại đây

Tieu-chi-KTXVN

 

 Viện Kiên trúc.