Tổ khúc bốn mùa

18/07/2022 bởi adm@adm

KTS. Nguyễn Văn Hữu

 

GIẢI ĐỒNG – Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia

Thể loại Kiến trúc nhà ở – Hạng mục Nhà ở nông thôn

Năm hoàn thành xây dựng : 2020
Địa điểm xây dựng : Cam Lộ – Quảng Trị

Diện tích khu đất: 2446 m2

Diện tích xây dựng: 234 m2

Thiết kế đã ứng phó được vấn đề lũ lụt tại địa phương bằng cách nâng cao tầng 1 và có bố trí đường dốc thoải để xe máy đi lên, nước dâng thì thuyền có thể cập bến mềm được. Việc phân tách khối góp phần giảm được ảnh hưởng của gió bão và cũng giải quyết thông gió, lấy sáng cho các không gian bên trong. Giải pháp thiết kế tuy không mới và độc đáo, tuy nhiên, thiết thực áp dụng cho dạng công trình cụ thể hoạt động đúng mục đích, điển hình tốt để thúc đẩy- khuyến khích cộng đồng hướng theo.

Nhận xét của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021.

 

KTS Kim Anh – Viện Kiến trúc.