Tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc Dự án Tổ hợp Văn phòng kết hợp Thương mại Dịch vụ tại lô đất có ký hiệu B2-CC4 trong Khu vực Trung tâm KĐT Tây Hồ Tây

26/09/2023 bởi Viện Kiến trúc

Ngày 23/9, Công ty cổ phần Đầu tư TAH cùng Viện Kiến trúc đã phê duyệt và chính thức phát hành Quy chế – Nhiệm vụ thiết kế dự án Tổ hợp Văn phòng tại khu vực Tây Hồ Tây.

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC THI

 1. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc Dự án Tổ hợp Văn phòng kết hợp Thương mại Dịch vụ tại lô đất có ký hiệu B2-CC4 trong Khu vực Trung tâm KĐT Tây Hồ Tây.
 2. Chủ Đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư TAH.
 • Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà NO2-T1, Khu Đoàn Ngoại giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 • Điện thoại: 3793.25.25
 1. Ngôn ngữ: Tiếng Việt là ngôn ngữ chính.
 2. Đơn vị tư vấn tổ chức thi tuyển: Viện Kiến trúc – Hội KTSVN
 • Địa chỉ: Số 40 tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại: 024.3826.2179; Fax: 024.3826.2179

PHẦN 2: QUY CHẾ THI TUYỂN

1. Hình thức thi tuyển

Thi tuyển hạn chế, thông báo mời hơn 03 tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và tính đặc thù của công trình thi tuyển tham gia thi. Các tổ chức cá nhân có đủ năng lực theo quy định pháp luật hiện hành và tự nguyện tham gia.

2. Mục đích

  1. Quy chế này là cơ sở pháp lý phục vụ công tác tổ chức thi tuyển, nhằm lựa chọn được phương án tối ưu nhất cho dự án Tổ hợp văn phòng kết hợp thương mại, dịch vụ – tại lô đất có ký hiệu B2-CC4 trong Khu Trung tâm KĐT Tây Hồ Tây, thỏa mãn các yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế được Chủ đầu tư phê duyệt.
  2. Quy chế này làm cơ sở để Hội đồng thi tuyển đánh giá và xếp hạng phương án dự thi.

3. Yêu cầu của cuộc thi

Công tác tổ chức thi tuyển được tiến hành trên cơ sở tuân thủ nhiệm vụ thiết kế và tôn trọng quy chế thi tuyển được phê duyệt, các yêu cầu nội dung khác với nhiệm vụ và quy chế thi tuyển được coi như không hợp lệ.

Đơn vị tư vấn, cá nhân dự thi, Hội đồng thi tuyển và các ban công tác trong quá trình thực hiện nếu phát hiện ra những bất cập (nếu có) cần thông báo với Cơ quan tổ chức thi tuyển để có những xử lý tương thích, không làm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thực hiện thi tuyển.

4. Đối tượng và điều kiện dự thi

4.1. Đối tượng tham gia dự thi

Đối tượng dự thi là một tổ chức, liên danh nhiều tổ chức, cá nhân trên toàn quốc và liên danh quốc tế có điều kiện năng lực theo quy định, phù hợp với nội dung và yêu cầu của cuộc thi, có đủ kinh nghiệm chuyên môn về thiết kế công trình dân dụng.

4.2. Điều kiện dự thi

Đối với tổ chức

Tổ chức, liên danh nhiều tổ chức dự thi phải có chứng chỉ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công trình dân dụng hạng I.

Người chủ trì đồ án thiết kế dự thi phải là kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình dân dụng.

Đối với cá nhân

Đã là chủ nhiệm thiết kế kiến trúc ít nhất 02 công trình có cấp công trình tương ứng với công trình cấp I trong thời gian 5 năm gần đây (2018-2023).

Những đối tượng sau không được tham gia trong cuộc thi

Cá nhân hay nhóm thiết kế không có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu; tổ chức không có pháp nhân hành nghề phù hợp theo quy định; thành viên của Hội đồng, Ban Tổ chức, Tổ kỹ thuật, thư ký, các cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ tổ chức thi tuyển.

Quy định thêm về trường hợp liên danh

Các đơn vị dự thi có thể Liên danh với các Tổ chức tư vấn khác có đủ điều kiện đề ra tại điểm 4.2 khoản này. Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào một Liên danh; thỏa thuân Liên danh phải quy định một đơn vị chịu trách nhiệm chính và phải được gửi tới Ban tổ chức; Mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong Liên danh do các bên tự thỏa thuận, Ban tổ chức không chịu trách nhiệm. Các đơn vị dự thi có thể cộng tác với một chuyên gia hay một nhóm chuyên gia trong nước hoặc nước ngoài có uy tín, kinh nghiệm và năng lực để đảm bảo kết quả công việc. Một chuyên gia hay một nhóm chuyên gia chỉ được cộng tác với một đơn vị dự thi. Trong trường hợp này đơn vị dự thi không cần gửi biên bản thỏa thuận cho Ban tổ chức thi tuyển mà chỉ cần nêu rõ tên và lý lịch khoa học của các chuyên gia trong bản danh sách các thành viên tham gia dự thi.

Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả phải trình bày, báo cáo, nội dung phương án dự thi của đơn vị trước Hội đồng thi tuyển.

5. Hội đồng thi tuyển

5.1. Hội đồng thi tuyển (sau đây gọi là Hội đồng) là Hội đồng giúp Chủ đầu tư đánh giá, xếp hạng các phương án tham gia dự thi.

5.2. Hội đồng gồm có 11 người bao gồm 01 Chủ tịch Hội đồng, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng, 09 thành viên Hội đồng là đại diện một số cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia trong Hội KTS Việt Nam, chuyên gia kiến trúc và xây dựng có kinh nghiệm và đại diện chủ Đầu tư. Thành phần Hội đồng do Chủ đầu tư mời và ra Quyết định phê duyệt. Thư ký Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng và chủ Đầu tư thống nhất chỉ định.

5.3. Hoạt động của Hội đồng.

  • Hội đồng hoạt động độc lập dưới sự điều hành của Chủ tịch hội đồng. Quy chế làm việc của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng ban hành sau khi đã thông qua và thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng.
  • Hội đồng đánh giá, cho điểm và xếp hạng các phương án dự thi. Đảm bảo bí mật, khách quan, trung thực và không có hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến kết quả thi tuyển.
  • Chủ tịch Hội đồng báo cáo kết quả thi tuyển với Chủ đầu tư.
  • Tổ thư ký lập biên bản làm việc của Hội đồng

6. Thời gian tổ chức thi tuyển:

 • Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thi tuyển, Điều chỉnh Quy chế – Nhiệm vụ thi tuyển; Quyết định thành lập Hội đồng 23/9/2023
 • Phát hành thông báo thi tuyển, Quy chế – nhiệm vụ thiết kế 23/9/2023
 • Các đơn vị làm bài dự thi (30 ngày theo quy định) 25/9 đến 24/10/2023
 • Thu bài dự thi(địa điểm thu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư TAH)Trước 16h00 ngày 24/10/2023
 • Tổ chức chấm thi 26/10-28/10/2023
 • Phê duyệt kết quả thi tuyển phương án 29/10/2023
 • Công bố kết quả thi tuyển (trên trang kienviet.net, …) 30/10 – 31/10/2023

7. Thủ tục đăng ký

7.1. Đăng ký dự thi

Tổ chức, liên danh tổ chức đăng ký dự thi phải nộp về Ban tổ chức những giấy tờ sau:

 • Tài liệu giấy tờ chứng minh tư cách hợp pháp của tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức)…;
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động thiết kế của tổ chức (hạng I);
 • Hồ sơ năng lực nhân sự cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau: (i) Bằng tốt nghiệp; (ii) Sơ yếu lý lịch; (iii) Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thiết kế kiến trúc công trình….
 • Văn bản thỏa thuận liên danh (nếu là liên danh);
 • Bản giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động và thành tích đạt được của tổ chức/cá nhân;
 • Các tài liệu khác có liên quan

7.2. Lệ phí dự thi tuyển.

 • Các đơn vị đăng ký dự thi không phải trả một khoản lệ phí nào.
 • Ban tổ chức không phải trả bất kỳ chi phí nào cho sự tham gia của đơn vị dự thi.

8. Tài liệu cung cấp cho đơn vị dự thi.

 • Các văn bản: Bằng tiếng Việt.
 • Văn bản pháp lý liên quan.
 • Quy chế – Nhiệm vụ thiết kế thi tuyển.
 • Mẫu đơn đăng ký dự tuyển.
 • Tài liệu dự án:
  • Bản đồ hiện trạng và chỉ giới đường đỏ.
  • Sơ đồ quy hoạch.
  • File ghi chép các tài liệu liên quan.

9. Giao nộp sản phẩm dự thi.

 • Mỗi đơn vị tham gia tối đa 02 phương án thiết kế.
 • Nơi tiếp nhận Hồ sơ dự thi: Công ty Cổ phần Đầu tư TAH.

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà NO2-T1, Khu Đoàn Ngoại giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3793.25.25

Người nhận: KTS. Hoàng Hà Ngân

Điện thoại: 0971689991                    Email: Vienkientruc@gmail.com

 • Đơn vị dự thi cần quan tâm đến việc bảo quản an toàn sản phẩm và tôn trọng các quy định về hồ sơ khi chuyển sản phẩm đến Ban tổ chức.

* Lưu ý: Trường hợp nộp theo đường bưu điện bắt buộc phải đến được Ban Tổ chức trước thời hạn quy định, không tính dấu bưu điện. Nếu không, sẽ bị loại và không hoàn trả.

10. Quy định về hồ sơ dự thi

10.1. Sản phẩm dự thi:

Sản phẩm dự thi bằng tiếng Việt, phải được niêm phong kín, bên ngoài chỉ ghi “Mã ẩn danh” của đơn vị, thành phần gồm:

Hồ sơ thông tin đơn vị dự thi (Phụ lục 3)

10.2. Sản phẩm dự thi bao gồm:

 • 11 bộ bản vẽ + thuyết minh khổ giấy A3 in màu (kèm USB ghi file mềm autocad, thuyết minh file word, file hình ảnh), thể hiện các nội dung:
  • Giải pháp thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng.
  • Giải pháp thiết kế kiến trúc công trình: Thiết kế mặt bằng công năng, mặt đứng, mặt cắt công trình.
  • Giải pháp kỹ thuật công trình: Kết cấu, M&E, PCCC …
  • Giải pháp bảo vệ môi trường.
  • Các hình ảnh, phối cảnh tổng thể, phối cảnh chi tiết minh họa.
  • Khái toán kinh phí xây dựng (bắt buộc), phân tích hiệu quả kinh tế (nếu có).
  • Các cơ sở tính toán quy mô công trình, bảng biểu tính toán, thống kê diện tích, các diện tích chuyên dùng theo quy định.
 • 01 bộ bản vẽ A1, bồi trên tấm formex: Trình bày bồi trên khổ A1 ngang:
  • Mặt bằng tổng thể (thống nhất tỉ lệ fit bằng vào khổ A1), các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình.
  • Các phối cảnh công trình, phối cảnh ban đêm, phối cảnh chi tiết, tiểu cảnh.
  • Các bản vẽ khác (đơn vị dự thi đề xuất thêm để làm nổi bật ý tưởng).
  • Các bản vẽ đề xuất giải pháp hạ tầng kỹ thuật, xử lý môi trường…
  • Mô hình phương án (khuyến khích có).
  • Video minh họa phương án (khuyến khích có).

10.3. Nguyên tắc ẩn danh

Toàn bộ sản phẩm dự thi bao gồm: Bản vẽ A3 và thuyết minh, bản vẽ khổ A1, Mô hình (nếu có) đều phải được đánh mã số do đơn vị tự chọn (không được ghi tên hoặc có bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào ngoại trừ mã số do đơn vị tự chọn);

Mã số gồm 02 chữ cái và 04 chữ số (ví dụ: AB1234), được ghi trong khung chữ nhật bố trí ở góc trên hoặc dưới bên phải của các bản vẽ. Mã số này cũng được ghi trên tờ bìa của thuyết minh và trên một góc của mô hình;

Phương án dự thi chỉ thể hiện mã ẩn danh, không được tiết lộ tên và các thông tin liên quan đến đơn vị dự thi.

Hồ sơ thông tin đơn vị dự thi được bảo quản và chỉ công bố khi Hội đồng thi tuyển hoàn thành công tác chấm chọn phương án dự thi.

Ghi chú: Ban Tổ chức không nhận hồ sơ có ghi tên đơn vị dự thi hoặc ký hiệu có thông tin liên quan đơn vị dự thi.

10.4. Bảo vệ phương án trước Hội đồng thi tuyển

Sau khi nộp sản phẩm dự thi, các đơn vị dự thi được thông báo thời điểm, địa điểm chính thức tiến hành báo cáo phương án trước Hội đồng thi tuyển.

Mỗi đơn vị cử đại diện báo cáo, bảo vệ phương án theo hình thức trình chiếu, thuyết minh. Đơn vị dự thi chuẩn bị file và chiếu tại thời điểm báo cáo.

Thời gian mỗi đơn vị báo cáo tối đa 15 phút.

10.5. Quy trình chấm chọn phương án

Sau khi nghiên cứu các phương án dự thi và nghe các đơn vị trình bày, Hội đồng thi tuyển phân tích, đánh giá, chấm chọn. Các phương án có số phiếu chọn cao nhất được xếp hạng theo cơ cấu phân hạng.

Tiêu chí đánh giá phương án:

TT                         Chỉ tiêu đánh giá Điểm tối đa
1 Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng 10%
2 Giải pháp thiết kế kiến trúc công trình 60%
3  Giải pháp kỹ thuật  20%
4  Giải pháp kinh tế  5%
5 Thuyết minh báo cáo phương án 5%
Tổng cộng 100%

Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng phải được tất cả các thành viên Hội đồng thi tuyển ký xác nhận.

Các đơn vị tư vấn tham gia thi tuyển không có quyền yêu cầu giải trình về việc chấm điểm và xếp hạng các phương án dự thi.

11. Công bố kết quả thi tuyển

Hội đồng thi tuyển tổng hợp kết quả báo cáo cơ quan tổ chức thi tuyển quyết định, công bố kết quả chính thức của cuộc thi. Trường hợp chủ đầu tư hoặc cơ quan tổ chức thi tuyển cần nghe chi tiết thì chỉ những phương án có thứ hạng cao mới được chọn báo cáo. Đơn vị tư vấn có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để báo cáo khi có yêu cầu.

Kết quả thi tuyển được công bố sau khi được Công ty Cổ phần Đầu tư TAH có quyết định phê duyệt kết quả chấm thi của Hội đồng.

12. Giải thưởng và quyền lợi của đơn vị tham gia dự thi

 • Hạng Nhất
 • Hạng Nhì
 • Hạng Ba
 • Quyền lợi của đơn vị tham gia dự thi

Tổ chức cá nhân có phương án dự thi đạt hạng cao nhất (được chọn) sẽ được thương thảo ký hợp đồng thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định tại Khoản 6, Điều 17 Luật Kiến trúc và Khoản 2, Khoản 3 Điều 22 Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020, trong trường hợp không thương thảo được vì lý do bất khả kháng Chủ đầu tư có quyền mời đơn vị khác thực hiện bước tiếp theo, quyền tác giả sẽ được Chủ đầu tư đảm bảo theo quy định hiện hành.

Các đơn vị có phương án đạt hạng Nhất, Nhì, Ba được nhận bằng chứng nhận và Quyết định phê duyệt kết quả cuộc thi.

 

Chi tiết văn bản được phê duyệt xem tại: …