Hội An Ơi Villa

29/07/2022 bởi adm@adm

KTS. Lê Viết Hội

GIẢI ĐỒNG – Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021

Thể loại Kiến trúc công cộng – hạng mục công trình khách sạn, nghỉ dưỡng

 

Hoàn thành: 2020
Địa chỉ xây dựng: P. Cẩm Nam, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
Diện tích khu đất: 280 m2
Diện tích xây dựng: 140 m2

Đồ án được thiết kế trên tinh thần kế thừa nhạy bén kiến trúc phố cổ Hội An, kết hợp thổi làn gió đương đại vào đó, cho phù hợp với nhu cầu của cuộc sống hôm nay. Cách tiếp cận của đồ án gợi mở phương pháp mở khép vừa đủ khi xây dựng mới các công trình tại các khu di sản, phố cổ. Cũng tìm đến giải pháp hợp lý kết nội giữa quá khứ và hiện tại, hướng tới phát triển bền vững.

Nhận xét của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021.

KTS. Kim Anh – Viện Kiến trúc.