Công bố và trao giải cuộc thi phương án kiến trúc Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội

19/09/2023 bởi Viện Kiến trúc

Ngày 11/9/2023, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, đơn vị tổ chức cuộc thi tuyển phương án kiến trúc dự án xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, đã tổ chức lễ công bố kết quả và trao giải cuộc thi.

Công bố và trao giải cuộc thi phương án kiến trúc Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội
Ông Đàm Xuân Dũng – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội đã trao bằng chứng nhận giải thưởng và tặng hoa các đơn vị được giải.

Trước đó, kết quả thi tuyển phương án kiến trúc thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, tại Quyết định số 4323/QĐ-UBND ngày 30/8/2023.

Giải Nhất: Phương án mã số: TT1027.

(Tác giả: Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP).