Bệnh viện Ung bướu Tp. Cần Thơ

18/01/2023 bởi Kian

Đồ án đạt giải Ba Giải thưởng Loa Thành 2022

Sinh viên: Võ Thanh Bình

Giáo viên hướng dẫn: ThS. KTS Nhan Quốc Trường

ĐH KT Tp. Hồ Chí Minh

Viện Kiến trúc.