Thiết kế nội thất thư viện tổng hợp huyện Tam Đảo

18/01/2023 bởi adm@adm

Đồ án đạt giải Ba Giải thưởng Loa Thành 2022

Sinh viên: Trần Hải Lý

Giáo viên hướng dẫn: Đặng Nguyễn Thị Hồng Tuyết

ĐH Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh

Viện Kiến trúc.