Tin mới nhất

Ấn phẩm tuyển tập các đồ án tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành kiến trúc – quy hoạch Giải thưởng Loa Thành 2022

adm@adm - 03/01/2023

Xem chi tiết

DỰ ÁN CỦA CÔNG TY VIỆT NAM ĐẠT GIẢI THƯỞNG TẠI BLT BUILT DESIGN AWARDS 2022

adm@adm - 03/01/2023

Xem chi tiết

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ VIỆC GIA HẠN GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA 2022-2023

adm@adm - 28/12/2022

Xem chi tiết

LOA THÀNH 2022 – MỞ RỘNG VÀ CẢI TẠO VIỆN VỆ SINH VÀ DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG

adm@adm - 27/12/2022

Xem chi tiết

LOA THÀNH 2022 – KHU Ở SINH THÁI TÂY TỰU

adm@adm - 27/12/2022

Xem chi tiết

Một số lưu ý khi nộp tác phẩm dự thi Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022 – 2023

adm@adm - 26/12/2022

Xem chi tiết

Lễ trao giải thưởng Loa Thành lần thứ 34 với 56 đồ án xuất sắc

adm@adm - 26/12/2022

Xem chi tiết

LOA THÀNH 2022 – NHÀ DỤC ANH

adm@adm - 16/12/2022

Xem chi tiết

LOA THÀNH 2022 – THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN PHÂN KHU TRUNG TÂM DI TÍCH CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

adm@adm - 15/12/2022

Xem chi tiết

BẢO TÀNG ĐỊA CHẤT VÙNG ĐẤT ĐỎ ĐÔNG NAM BỘ

adm@adm - 14/12/2022

Xem chi tiết