Thông báo mời thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc cho dự án Văn phòng hạng A kết hợp thương mại dịch vụ W-GROW BUILDING tại khu đô thị Tây Hồ Tây

09/11/2022 bởi adm@adm

Công trình W-Grow Building trong dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây tại khu vực trọng điểm trong chiến lược phát triển giao thông của thành phố. Khu đô thị Tây Hồ Tây gần khu trung tâm hành chính mới của Hà Nội, là nơi Chính phủ lựa chọn để đặt trụ sở của các Bộ ngành, khu Ngoại giao đoàn, các công trình văn hóa quốc gia, điểm đến của các phái đoàn ngoại giao, các sự kiện văn hóa và giao thương quốc tế. Với những ý nghĩa quan trọng đó, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Nam Tiến kết hợp với Viện Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư VN tổ chức cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc­ Dự án W-GROW BUILDING. Nhằm tìm kiếm ý tưởng thiết kế sáng tạo, khả thi, hướng tới bền vững, thân thiện với môi trường, hiện đại, phù hợp với quy hoạch, đóng góp cho không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực.

1. Thông tin của dự án

 • Tên dự án: W-GROW BUILDING
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Nam Tiến
 • Địa điểm xây dựng: Khu đất H2CC1, Khu vực Trung Tâm Đô Thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Chức năng công trình: Văn phòng hạng A kết hợp thương mại dịch vụ

2. Phương án dự thi: 

Phương án dự thi phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Phù hợp và đáp ứng được đầy đủ các nội dung của nhiệm vụ thiết kế, phương án kiến trúc của Dự án.
 • Đảm bảo thời gian nộp hồ sơ dự thi tuyển đúng hạn và tuân thủ các quy định về hồ sơ dự thi quy định tại Mục 6, Mục 7.

3. Điều kiện dự thi

3.1. Đối tượng tham gia thi tuyển (“Người dự thi”) bao gồm các tổ chức tư vấn và cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài có đủ điều kiện năng lực hoạt động và chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành, từng tham gia các dự án có cùng quy mô tương tự (Quy mô Dự án được nêu trong Nhiệm vụ thiết kế ban hành ngày 20/10/2022).

3.2. Người dự thi được Chủ đầu tư mời có thể liên danh với nhau để tham gia thi tuyển; mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào một Liên danh; có văn bản thỏa thuận của các thành viên liên danh quy định một thành viên chịu trách nhiệm chính. Mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các thành viên trong liên danh do các thành viên tự thỏa thuận, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm.

3.3. Để đảm bảo khách quan, những đối tượng sau đây không tham gia thi tuyển:

   • Các thành viên trong Hội đồng thi tuyển; chuyên gia cố vấn cho Hội đồng thi tuyển (nếu có);
   • Các tổ chức, cá nhân có liên quan tới công tác tổ chức thi tuyển.
   • Các tổ chức, cá nhân không nhận được thư mời tham gia thi tuyển từ Chủ đầu tư.

4. Hình thức thi tuyển

  • Hình thức: Thi tuyển hạn chế.
  • Tuân theo quy định về hướng dẫn thi tuyển phương án kiến trúc tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/07/2020.

5. Quy trình thi tuyển

  • Thông báo về thi tuyển trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
  • Tư vấn thi tuyển gửi thư mời quan tâm kèm nhiệm vụ thiết kế và quy chế thi tuyển đến các tổ chức, cá nhân nằm trong danh sách giới hạn có đủ năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu.
  • Hội đồng thi tuyển làm việc để xét chọn ra các tổ chức/cá nhân đạt yêu cầu để tham gia thi tuyển. Mỗi phương án dự tuyển chọn được đặt một tên riêng (Phương án 1, Phương án 2…). Hội đồng thi tuyển gửi thông báo mời tham gia buổi họp triển khai làm rõ các vướng mắc (nếu có) về Nhiệm vụ thiết kế, quy chế thi tuyển, tổ chức đi thực địa khảo sát hiện trạng Dự án.
  • Người dự thi triển khai phương án và nộp hồ sơ thi tuyển theo đúng thời gian quy định theo thông báo.
  • Trên cơ sở các phương án đề xuất hợp lệ và nội dung trình bày thuyết minh phương án của đơn vị dự thi đã thực hiện, Hội đồng thi tuyển xem xét, đánh giá và xếp loại các phương án tối ưu nhất thông qua bỏ phiếu kín.
  • Tổng hợp ý kiến từ Hội đồng thi tuyển và ý kiến các chuyên gia (nếu có) để báo cáo Chủ đầu tư xem xét phê duyệt phương án chọn.
  • Công bố phương án được lựa chọn.

6. Yêu cầu về hồ sơ dự thi

6.1. Hồ sơ dự thi được coi là hợp lệ khi đáp ứng yêu cầu sau:

 • Thành phần hồ sơ dự thi và hình thức thể hiện được quy định tại mục “Sản phẩm giao nộp” trong Nhiệm vụ thiết kế ban hành ngày 09/11/2022.
 • Ngôn ngữ sử dụng: Tất cả các tài liệu, bản vẽ, mô hình, thuyết minh, danh mục hồ sơ thuộc hồ sơ dự thi được thể hiện bằng tiếng Việt Nam.
 • Thời hạn nộp hồ sơ dự thi: ngày 15/12/2022
 • Địa điểm nộp: Viện Kiến trúc, số 40 Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
 • Trước khi hết hạn nộp hồ sơ dự thi, Ban tổ chức thi tuyển sẽ thông báo kịp thời tới các tổ chức, cá nhân dự thi bằng hình thức văn bản khi có thông tin bổ sung, sửa đổi về yêu cầu hồ sơ (nếu có).

6.2. Hồ sơ dự thi bị coi là không hợp lệ và không được Hội đồng thi tuyển xem xét trong những trường hợp sau đây:

 • Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu cơ bản của Quy chế thi tuyển hoặc không đảm bảo yêu cầu về số lượng, nội dung và các yêu cầu khác nêu tại Khoản 1 Điều này;
 • Hồ sơ của tổ chức hoặc cá nhân không được phép dự thi theo quy định tại Quy chế này;
 • Hồ sơ không đảm bảo yêu cầu về Hồ sơ dự thi nêu trên;
 • Hồ sơ vi phạm nguyên tắc ẩn danh theo quy định tại Điều 8 Quy chế này khiến cho Hội đồng thi tuyển có thể nhận biết được Người dự thi trong quá trình đánh giá các phương án.

6.3. Hồ sơ dự thi và phương án kiến trúc dự thi cho dù được chọn hay không được chọn đều thuộc quyền sở hữu và khai thác của Chủ đầu tư và sẽ không hoàn trả lại cho tổ chức, cá nhân dự thi.

7. Nguyên tắc ẩn danh

7.1. Đối với tổ chức, cá nhân dự thi:

 • Toàn bộ sản phẩm dự thi bao gồm: bản vẽ A0 (file mềm), 09 bộ thuyết minh A3, Mô hình (nếu có) đều phải được đánh mã số do đơn vị tự chọn (không được ghi tên hoặc có bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào ngoại trừ mã số do đơn vị tự chọn);
 • Mã số gồm 2 chữ cái và 4 chữ số (ví dụ: AB1234), được ghi trong khung chữ nhật kích thước ngang 6 cm, đứng 2 cm ở góc trên bên phải của các bản vẽ. Mã số này cũng được ghi trên tờ bìa của thuyết minh và trên một góc của mô hình;
 • Kèm theo mỗi bộ sản phẩm dự thi nói trên, các đơn vị dự thi nộp thêm 01 phong bì màu trắng, trên phong bì ghi chữ “Thông tin đơn vị dự thi” được niêm phong kín và Mã số tự chọn của đơn vị được ghi ở 1 góc trên phong bì;
 • Nội dung của phong bì “Thông tin đơn vị dự thi” bao gồm:
  • Tên đơn vị dự thi, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, số fax, địa chỉ email;
  • Tên và lý lịch chuyên môn của Chủ nhiệm đồ án (phải là kiến trúc sư);
  • Tên, nhiệm vụ trong đồ án và lý lịch chuyên môn của các thành viên tham gia nhóm nghiên cứu;
  • Bản giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động và thành tích đạt được của đơn vị (nêu rõ các cuộc thi đã tham gia và giải thưởng đạt được nếu có);
  • Văn bản hợp tác liên danh (nếu có);
  • Mã số tự chọn của đồ án do đơn vị thực hiện.

7.2. Đối với Đơn vị tổ chức: Phong bì “Thông tin đơn vị dự thi” sẽ do Đơn vị tổ chức trực tiếp bảo quản và chỉ công bố khi Hội đồng thi tuyển hoàn tất việc nhận xét, đánh giá.

7.3. Đối với cố vấn chuyên môn và tổ kỹ thuật:

 • Khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ dự thi, tổ kỹ thuật sẽ mở lớp bao bì ngoài cùng để kiểm tra số lượng bản vẽ và các tài liệu khác. Biên bản nhận sản phẩm dự thi sẽ được ký giữa tổ kỹ thuật và tổ chức, cá nhân dự thi.
 • Trước khi hồ sơ dự thi được trình Hội đồng tuyển chọn, cố vấn chuyên môn sẽ mở lớp bao bì bọc từng hồ sơ dự thi và che kín mã số của tổ chức, cá nhân dự thi bằng số thứ tự riêng.

8. Thời gian thi tuyển

 • Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 09/11/2022: Ban tổ chức gửi thư mời tới tổ chức, cá nhân đủ năng lực kèm Nhiệm vụ thiết kế và bản sao Quy chế thi tuyển.
 • Từ ngày 09/11/2022 đến ngày 15/12/2022: Tổ chức, cá nhân thực hiện triển khai phương án.
 • Ngày 20/12/2022: Hội đồng thi tuyển tổ chức họp, đánh giá và xếp loại các phương án thiết kế.
 • Từ ngày 20/12/2022 đến ngày 25/12/2022: Công bố kết quả thi tuyển.

9. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân dự thi

9.1. Tổ chức, cá nhân dự thi có các quyền sau đây:

 • Được cung cấp tài liệu bao gồm:
  • Bản vẽ hiện trạng khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1/500;
  • Các văn bản và số liệu kỹ thuật đô thị có liên quan.
  • Nhiệm vụ thiết kế.
  • Quy chế thi tuyển.
 • Được tham quan khu vực đầu tư xây dựng Dự án, hỏi và nghe giải đáp những vấn đề có liên quan đến Cuộc thi.
 • Được ưu tiên lựa chọn để thương thảo, ký hợp đồng triển khai bước tiếp theo với Chủ đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện sau:
  • Đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm triển khai bước tiếp theo theo quy định pháp luật Việt Nam.
  • Cam kết đáp ứng (cao nhất) các yêu cầu của Chủ đầu tư (tiến độ, chất lượng hồ sơ, bản vẽ, thuyết minh, chi phí tư vấn…)
 • Được hưởng quyền tác giả theo quy định pháp luật.

9.2. Tổ chức, cá nhân dự thi có các nghĩa vụ sau đây:

 • Tuân thủ và thực hiện đúng Quy chế thi tuyển và các quy định pháp luật liên quan.
 • Không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ theo quy định pháp luật.
 • Đảm bảo phương án kiến trúc dự thi không trùng với toàn bộ hoặc một phần sản phẩm, ý tưởng sáng tác hoặc phương án trong các đồ án khác.
 • Không tự mình và/hoặc để bất kỳ tổ chức/cá nhân nào sao lưu hoặc tiết lộ hoặc cung cấp phương án kiến trúc dự thi khi chưa được sự đồng ý của Đơn vị tổ chức và Chủ đầu tư.
 • Tự chịu toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động dự thi tuyển của mình (kể cả bảo hiểm).
 • Đồng ý rằng Chủ đầu tư và Hội đồng thi tuyển có toàn quyền sử dụng hồ sơ dự thi để phục vụ cho Cuộc thi.
 • Không khiếu nại, khiếu kiện và không có bất kỳ hành vi gây bất lợi nào cho Đơn vị tổ chức hoặc Chủ đầu tư.

Nhiệm vụ thiết kế và Quy chế thi tuyển của cuộc thi:

Phiếu đăng ký tham dự thi tuyển: PHIẾU ĐĂNG KÝ

Viện Kiến trúc.