Nhà Đông Anh

13/07/2022 bởi adm@adm

KTS. KTS. Nguyễn Đình Hùng, Nguyễn Hoàng Kim

 

GIẢI ĐỒNG – Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia

Thể loại Kiến trúc nhà ở – Hạng mục Nhà ở nông thôn

Năm hoàn thành xây dựng : 2020
Địa điểm xây dựng : Xóm Trại, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Diện tích khu đất: 360 m2

Diện tích xây dựng: 175 m2

Đã đưa ra hướng giải quyết hợp lý cho một vấn đề mang tính xã hội và rất hay diễn ra ở nông thôn – đó là việc xây nhà cho các con sau khi chia thửa. Việc xây nhà trên mảnh đất hẹp không chỉ gặp vấn đề về mặt kỹ thuật hạn chế chiều rộng, mà còn là vấn đề xã hội khi ruột thịt quần tụ. Ở đây, việc giải quyết tốt chính là có không gian riêng cho từng gia đình, và không gian sinh hoạt chung cho gần chục thành viên của 3 gia đình thuộc 4 thế hệ.  Các không gian tổ chức hấp dẫn, có tính đến đặc tính văn hoá sinh hoạt đặc thù ở nông thôn.

Nhận xét của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021.

KTS Kim Anh – Viện Kiến trúc.