Không gian trưng bày và trải nghiệm nước mắm Phan Thiết

18/01/2023 bởi adm@adm

Đồ án đạt giải Ba Giải thưởng Loa Thành 2022

Sinh viên: Hà Ngọc Hạnh

Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS. KTS Vũ Hồng Cương

ĐH Kiến trúc Hà Nội

Viện Kiến trúc.