Kết quả thi tuyển phương án kiến trúc Dự án Xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội

31/08/2023 bởi Viện Kiến trúc

Đơn vị tổ chức cuộc thi – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội (Ban QLDA dân dụng) thông báo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc dự án Xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội với những nội dung như sau:

I. Danh sách đơn vị dự thi tuyển:

1. Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế Kiến trúc Việt Nam – DAC.

2. Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (gọi tắt là VNCC).

3. Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Đầu tư DTH – DTH.,JSC.

4. Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC).

5. Công ty CP Kiến trúc đô thị Việt Nam – URA.

6. Công ty CP thiết kế Kiến trúc – N.Thất – XA AAA.

7. Viện Kiến trúc Quốc gia (ViAR).

8. Văn phòng Tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

II. Danh sách đơn vị đáp ứng yêu cầu sơ tuyển:

1. Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế Kiến trúc Việt Nam – DAC.

2. Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (gọi tắt là VNCC).

3. Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Đầu tư DTH – DTH., JSC.

4. Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC).

III. Kết quả thi tuyển:

  1. Giải Nhất: Phương án mã số: TT1027.

(Tác giả: Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP).

  1. Giải Nhì: Phương án mã số: AS2023.

(Tác giả: Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP).

  1. Giải Ba: Phương án mã số: TR2051.

(Tác giả: Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế Kiến trúc Việt Nam – DAC).

Chi tiết thông báo: TẠI ĐÂY

Giải Nhất: Phương án mã số: TT1027.

(Tác giả: Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP).

Theo Sở Quy hoạch và Xây dựng Hà Nội