Kết quả Thi tuyển phương án kiến trúc Dự án Tổ hợp Văn phòng kết hợp Thương mại Dịch vụ tại lô đất có ký hiệu B2-CC4 trong Khu vực Trung tâm Khu Đô thị Tây Hồ Tây

16/11/2023 bởi Viện Kiến trúc

Căn cứ theo quyết định số 25/2023/QĐ-TGĐ của công ty Cổ phần Đầu tư TAH ngày 07/11/2023 Về việc phê duyệt kết quả Thi tuyển phương án kiến trúc “Dự án Tổ hợp Văn phòng kết hợp Thương mại Dịch vụ tại lô đất có ký hiệu B2-CC4 trong Khu vực Trung tâm Khu Đô thị Tây Hồ Tây”.

Viện Kiến trúc – Đơn vị tổ chức thi tuyển thông báo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc dự án, như sau: 

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi tuyển hạn chế, thông báo mời hơn 03 tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và tính đặc thù của công trình thi tuyển tham gia thi. Các tổ chức cá nhân có đủ năng lực theo quy định pháp luật hiện hành và tự nguyện tham gia.

Sau thời gian phát động đến ngày 24/10/2023, cuộc thi đã nhận được các phương án dự thi chất lượng. Hội đồng thi tuyển đã nghiêm túc, dành thời gian đầy đủ để xem xét phương án. Phương thức chấm thi và các tiêu chí chấm thi đã được Ban tổ chức thực hiện đảm bảo khách quan, trung thực, thẳng thắn, tôn trọng sản phẩm tư vấn đầy đủ và hoàn toàn công bằng, minh bạch.

Ngày 3/11/2023, Ban tổ chức đã tổ chức chấm chọn để Hội đồng tuyển chọn lựa chọn ra phương án tối ưu nhất, phù hợp với nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt.

Hội đồng thi tuyển và Ban tổ chức thi tuyển

Kết quả thi tuyển:

  • Phương án đạt Hạng Nhất: Phương án mã số DA8899 của Công ty TNHH Kajima Việt Nam.
  • Phương án đạt Hạng Nhì: Phương án mã số VC2468 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP.
  • Phương án đạt Hạng Ba: Phương án mã số DT1029 của Công ty Cổ phần Kiến trúc Đô thị Việt Nam.

Hình ảnh các phương án dự thi:

Phương án Hạng Nhất – mã số DA8899 của Công ty TNHH Kajima Việt Nam

Phương án Hạng Nhì – mã số VC2468 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP

Phương án Hạng Ba- mã số DT1029 của Công ty Cổ phần Kiến trúc Đô thị Việt Nam

Đính kèm Quyết định phê duyệt bản scan: QĐ 25/2023/QĐ-TGĐ

Hà Ngân