Giải thưởng Kiến trúc ARCASIA 2024 thông báo gia hạn nhận bài dự thi

17/06/2024 bởi Viện Kiến trúc

Do nhận được lượng lớn yêu cầu từ người tham gia, ban tổ chức xin đưa ra thông báo:

Hạn chót nộp bài dự thi Giải thưởng Kiến trúc ARCASIA 2024 sẽ được gia hạn đến ngày 22 tháng 6 năm 2024. Sẽ không có sự gia hạn nào nữa do đó người tham gia vui lòng nộp bài dự thi trước 23:59 ngày 21 tháng 6 năm 2024.

Xem thêm chi tiết tại: https://arcasia.org/awards/arcasia-awards-for-architecture-2024/

Viện kiến trúc.